ข่าวประกาศ
หน้าที่ : 1   
 Invitation for the graduate of Faculty of Tourism and Hotel Management to join the homecoming party 2015 : (อ่าน 139 ) 14 กันยายน 2558
 Announcement: List of the qualified students to be a freshmen of Faculty of Tourism and Hotel Management (2nd exclusive entry) 2015 : (อ่าน 136 ) 14 กันยายน 2558
 Announcement: List of the student passed to join the qualifying interview to be freshmen of Faculty of Tourism and Hotel Management (2nd exclusive entry) 2015 : (อ่าน 83 ) 14 กันยายน 2558
 Performance assessment of the governmental officers and full-time staffs under Faculty of Tourism and Hotel Management (Round 1) : (อ่าน 87 ) 14 กันยายน 2558
 The administrative structure of Faculty of Tourism and Hotel Management, Mahasarakham University : (อ่าน 187 ) 14 กันยายน 2558
 Budget estimation report based on the government service plan B.E.2558, Faculty of Tourism and Hotel Management : (อ่าน 84 ) 14 กันยายน 2558
 SAR check list to follow up the key indicators or the internal educational quality assessment (curriculum level) : (อ่าน 35 ) 14 กันยายน 2558
 

1 to 7 of 7 | Go to Page 1
   
   
Copyright © สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์ 043-970754, 0898617789, 0885578900, 0885 ติดต่อผู้ดูแล conan_msu@hotmail.com, anurak.m@msu.ac.th