บริหารความเสี่ยง

 

 

  บทสรุปผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีงบประมาณ 2556 : (อ่าน 99 )
 คู่มือประกอบการจัดทำการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557 : (อ่าน 156 )
 แบบฟอร์มความเสี่ยง : (อ่าน 156 )
 แบบฟอร์มความเสี่ยง 2555 (ใหม่) : (อ่าน 94 )

 

จำนวน : 4  หัวข้อ | จำนวน : 1 | หน้า : 1