อาจารย์ประจำคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม พร้อมด้วย นิสิตมคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม หาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้สัมภาษณ์สดในรายการอีสานวันนี้<iframe width="860" height="615" src="//www.youtube.com/embed/oliZwjg9sAQ?wmode=transparent&autoplay=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 01 ธันวาคม 2557
 
ประกาศ : อนุรักษ์ มะระโช
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: อนุรักษ์ มะระโช

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 415 ครั้ง