ผู้บริหาร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับรางวัล “พิฆเนศวร” รางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 18.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับรางวัลเกียรติยศ “พิฆเนศวร” ประเภทบุคคล สาขาผู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวดีเด่น” ในงานพิธีมอบรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี 

รางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลทำงานเกี่ยวข้องในวงการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ ที่มีแบบอย่างของการประพฤติและปฏิบัติอันดีงาม เป็นตัวอย่างที่ดีในสังคมไทย ซึ่งครั้งนี้มีผู้เข้ารับรางวัล รวม 136 คน จาก 6 ประเภทหลัก คือ ประเภทข่าว ประเภทรายการ ประเภทละคร ประเภทองค์กร ประเภทสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และประเภทบุคคล 

โดยมีเหล่าคนบันเทิง เบื้องหน้า และเบื้องหลัง เข้ารับรางวัลมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เจมส์ จิรายุ, บอย ปกรณ์, มิ้นต์ ชาลิดา และจุ๋ย วรัทยา มีทั้งนักแสดง นักร้อง พิธีกรผู้ดำเนินรายการ ช่างภาพ ผู้สื่อข่าว และบุคคลเกี่ยวข้องในวงการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์ ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่มอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพต่อไป


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 01 กุมภาพันธ์ 2559
 
ประกาศ : อนุรักษ์ มะระโช
ภาพถ่าย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์
เขียนข่าว: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 314 ครั้ง