ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับรางวัล 1 เหรียญทองแดง ปันจักสีลัด กีฬามหาวิทยาลัยฯ กันเกราเกส์เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2559 โดยกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดพิธีรับมอบทุนการศึกษา จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 รอบมหกรรม (กันเกราเกมส์) ระหว่างวันที่ 8-18 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนักกีฬา ผู้ควบคุมทีมและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการแข่งขันฯ ทั้งสิ้น 262 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนักกีฬาที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย จำนวน 20 เหรียญ ประกอบด้วย 3 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 11 เหรียญทองแดง และกีฬาสาธิต 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ซึ่งจัดอันดับตามตารางสรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันฯ อยู่ในอันดับที่ 21 ของประเทศ จากสถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน 111 สถาบัน 


ในการนี้มี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานมอบทุนการศึกษา พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อเสียงให้กับกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี นายสุนทร เดชชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต กล่าวรายงาน

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบทุนการศึกษาให้นักกีฬา ดังนี้
- เหรียญทอง ทุนการศึกษา 50,000 บาท
- เหรียญเงิน ทุนการศึกษา 25,000 บาท
- เหรียญทองแดง ทุนการศึกษา 10,000 บาท

กีฬาปันจักสีลัต

- นางสาวพัชราพร บุญวิเศษ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้รับเหรียญรางวัล 1 เหรียญทองแดง จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 02 กุมภาพันธ์ 2559
 
ประกาศ : อนุรักษ์ มะระโช
ภาพถ่าย: แสงเทียน วงษาเวียง/มมส.
เขียนข่าว: แสงเทียน วงษาเวียง/มมส.

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 402 ครั้ง