อาจารย์สุวิชชา ศรีถาน รับรางวัล“อาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2559” มหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลาประมาณ 07.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 49 ปี ประจําปี 2559 ณ อาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภายในงานมีพิธี ทําบุญ ตักบาตร เลี้ยงพระ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมทั้งพิธีมอบรางวัล ประจําปี 2559 สำหรับบุคลที่ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย โดยแบ่งรางวัลเป็นหลายประเภท ได้แก่ นักเรียนดีเด่น รางวัลคนดีศรี มมส รางวัลบุคลากรดีเด่น รางวัลเชิดชูเกียรติ และรางวัลอาจารย์ดีเด่น ซึ้งมีบุคลากรและนิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้ารับรางรัลจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์สุวิชชา ศรีถาน รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น ประจำปี 2559 และ นางสาวจินดารัตน์

 

ประนนท์ รับรางวัล คนดีศรี  มมส ด้านกิจกรรมนิสิต ซึ้งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้มอบรางวัลในงานนี้ ทั้งนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารามร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 09 ธันวาคม 2559
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 217 ครั้ง