รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาตร์ระหว่าง ไทย-จีน
แนบไฟล์ : 191216_143622.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 19 ธันวาคม 2559
 
ประกาศ : อนุรักษ์ มะระโช
ภาพถ่าย: อิงกมล วรจินดา
เขียนข่าว:

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 59 ครั้ง