ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (นานาชาติ)ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทที่คณะดำเนินการเอง(โครงการรับตรง) ประจำปี 2560 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (นานาชาติ) คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


แนบไฟล์ : 030317_142723.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 03 มีนาคม 2560
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว:

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 401 ครั้ง