ตารางประชุมคณะกรรมการบริหารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมตารางประชุมคณะกรรมการบริหารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2560

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


แนบไฟล์ : 200317_161034.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 20 มีนาคม 2560
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว:

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 69 ครั้ง