กีฬาชบาเกมส์ ประจำปี 2560     เมื่อวันที่ 26  มีนาคม 2560 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสโมสรนิสิตฯ จัดโครงการกีฬาชบาเกมส์ ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พื้นที่ ม.เก่า

     โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้สร้างกิจกรรมที่ทำเกิดความสามัคคีภายในคณะ รวมถึงการทำงานเป็นทีม ในกิจกรรมมีอาจารย์ กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 200 คน


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 29 มีนาคม 2560
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: สโมสรนิสิตฯ
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 40 ครั้ง