โครงการบริการวิชาการ “การนวดแผนไทยในสปาเพื่อการบัดรักษาสุขภาพแก่ผู้สูงอายุครั้งที่ 6”เมื่อวันวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.ลินจง โพชารี ได้นำนิสิตรายวิชาการจัดการสปา จัดโครงการบริการวิชาการณ มูลนิธิสถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม (องค์กรสาธารณประโยชน์) เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้เทคนิกการนวดด้วยตัวเอง รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุด้วย ทั้งนี้มีคณาจารย์บุคลากร และนิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 30 มีนาคม 2560
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว: อาจารย์ ดร.ลินจง โพชารี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 68 ครั้ง