รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2560
แนบไฟล์ : 310317_142327.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 31 มีนาคม 2560
 
ประกาศ : อานนท์ ชาวะหา
ภาพถ่าย: อานนท์ ชาวะหา
เขียนข่าว: อานนท์ ชาวะหา

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 168 ครั้ง