สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มมส     วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างและส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทย และเพื่อสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีของชาวคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     โดยกิจกรรมมีการสรงน้ำขอพรพระเจ้าโรจน์สุวรรณศิริสถิตย์มงคลสถาพร  พระพุธรูปประจำคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  และรดน้ำคณาจารย์บุคลากรในคณะ ได้รับเกียจติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธเนศ ศรีสถิตย์ อดีตคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม และผู้ก่อตั้งคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นผู้ให้พรแก่บุคลากรและนิสิตเพื่อเป็นสิริมงคลในประเพณีปีใหม่ของชาวไทย ทั้งนี้มีคณาจารย์บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน


แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล
ประกาศเมื่อวันที่ : 20 เมษายน 2560
 
ประกาศ : ปริญญา ศิริมนตรี
ภาพถ่าย: ปริญญา ศิริมนตรี
เขียนข่าว: ปริญญา ศิริมนตรี

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 43 ครั้ง