ราคากลาง จ้างเหมาจัดศึกษาดูงานโครงการศึกษาดูงาน โพลีเทคนิค เขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง
แนบไฟล์ : 161115_095451.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 16 พฤศจิกายน 2558
 
ประกาศ : อนุรักษ์ มะระโช
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว:

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 189 ครั้ง