ราคากลาง จ้างเหมาบริษัททัวร์ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนิสิต ด้านการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม ณ สาธารณรัฐเกาหลี 1 โครงการ
แนบไฟล์ : 120216_152550.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2559
 
ประกาศ : อนุรักษ์ มะระโช
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว:

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 124 ครั้ง