ราคากลาง จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน 11 คัน
แนบไฟล์ : 101016_113147.pdf <<
ประกาศเมื่อวันที่ : 10 ตุลาคม 2559
 
ประกาศ : อนุรักษ์ มะระโช
ภาพถ่าย:
เขียนข่าว:

หมายเลขติดต่อ : 7380 อ่านทั้งหมด 55 ครั้ง